Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
Herb Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

Sobota 23.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcje i zadania


Zadania ustawowe (art. 4 i 20a ustawy o bibliotekach):

Do podstawowych zadań bibliotek należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.
Do zadań powiatowej biblioteki publicznej należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5.

Powiatowa biblioteka publiczna współdziała z wojewódzką biblioteką publiczną.

ikonka_pdf Pełen tekst ustawy

Zadania statutowe
1. Biblioteka powinna przyczyniać się do upowszechniania kultury i postępu wiedzy wśród mieszkańców miasta Polkowic i powiatu polkowickiego, w tym celu zaspokaja ich potrzeby czytelnicze i informacyjne.
2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  • gromadzenie, rejestrowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
  • udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  •  popularyzacja książki i czytelnictwa,
  •  współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy,
  • doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej.

3. Biblioteka może również podejmować inne działania, o ile wymaga tego realizacja celów określonych w ust. 2, jak również realizacje ogólnokrajowej lub europejskiej polityki bibliotecznej.
4. W celu realizacji zadań własnych lub realizacji celów, o których mowa w ust. 3,.Biblioteka może samodzielnie lub z innymi podmiotami pozyskiwać środki pomocnicze z różnych źródeł, w szczególności z europejskich funduszy strukturalnych

ikonka_pdf Pełen tekst statutu
 
ikonka_pdf Zadania Biblioteki Powiatowej

 

Zadania regulaminowe

Zakres działania komórek organizacyjnych określa rozdział IV regulaminu organizacyjnego Biblioteki.

 

Wytworzył:
Natalia Moroz-Kiełbasińska
Udostępnił:
Marek Gardyza
(2008-02-05 16:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Gardyza
(2015-09-24 10:54:03)
 
 
ilość odwiedzin: 188917

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X