Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
Herb Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

Sobota 23.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Instrukcja korzystania z BIP


Instrukcja korzystania z BIP-u


Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na granatowym tle.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji ,w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski umieszczone po lewej stronie ekranu opisane na szarym tle).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.
Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.
Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni.
Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w tak zwanym oknie „pop-up”.
W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.
Wspomniane funkcje (“ZAPISZ”, “DRUKUJ”, “ZAMKNIJ”) zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up.
Dokumenty specyficzne dla urzędu takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader .
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Dołączone wnioski zapisane są jako formularze. Oznacza to, że w dokumentach tych można wprowadzać dane tylko w zaznaczonych polach. Nagłówki pól nie są przeznaczone do edycji. Do wypełnienia formularza nie jest potrzebny żaden edytor tekstów.

Opis struktury menu

Poniżej przedstawiono stukturę menu Biuletynu Infomacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z krótką charakterystyka działów

Informacje ogólne

Dane adresowe:
    Zawiera dane teleadresowe biblioteki i kierownictwa
Funkcje i zadania:
    Zawiera wykaz zadań ustawowych, statutowych i regulaminowych biblioteki
    Umozliwia pobranie pełnej treści statutu biblioteki oraz ustawy o bibliotekach
Status prawny
    Wymienione zostały podstawowe przepisy prawa określające działalność biblioteki
Przedmiot działalności
    Zawiera informacje na temat przedmiotu działalności biblioteki

Struktura organizacyjna

Organizacja:
    Zawiera informacje o kadrze zarządzającej, wymienione zostały także komórki organizacyjne wchodzące w skład biblioteki
    Umożliwia pobranie regulaminu organizacyjnego

Finanse

Majątek Biblioteki
    Zawiera informacje dotyczące majątku biblioteki w tym majątku trwałego, wyposażenia, własności niematerialnych i prawnych oraz księgozbioru

Rejestry

Rejestry prowadzone w Bibliotece
    Wymienia prowadzone rejestry w bibliotece

Zamówienia publiczne
    Zawiera treści ogłaszanych przez bibliotekę przetargów na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

    Ogłoszenia przetargów: zawiera treść aktualnie ogłoszonych przetargów
    Rozstrzygnięcia przetargów: zawiera treść rozstrzygnięcia aktualnie zakończonego przetargu
    Archiwum przetargów: zawiera treść dotychczas ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu
    Zawiera nazwisko i imię oraz dane kontaktowe redaktora BIP MGBP a także osoby prowadzącej nadzór merytoryczny BIP'u
Dostęp do Informacji Publicznej
    Zawiera informację nt. dostępu do informacji publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej
Instrukcja korzystania z BIP-u
    Zawiera wyjaśnienie poszczególnych odnośników znajdujących sie w Menu
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP
    Zawiera informacje jak można uzyskać Informacje Publiczna która nie została udostępniona w BIP'ie. Umożliwia pobranie "Wniosku o udzielenie informacji publicznej"

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

Strona główna
    Przenosi nas na stronę główna BIP'u
Strona www
    Przenosi nas na stronę www biblioteki
Redakcja
    Zawiera nazwisko i imię oraz dane kontaktowe redaktora BIP MGBP a także osoby prowadzącej nadzór merytoryczny BIP'u
Rejestr zmian
    Zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany)
Statystyki stron
    Umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP   
Pomoc
    Zawiera wyjaśnienie poszczególnych odnośników znajdujących sie w Menu

Przycisk Szukaj
    Umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku
Webmaster
    Znajdują się tutaj adres e-mail osoby odpowiedzialnej za treść Biuletynu

Logo BIP
    Przenosi nas na stronę www.bip.gov.pl

Wytworzył:
Marek Gardyza
Udostępnił:
Marek Gardyza
(2008-11-21 21:32:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Gardyza
(2009-06-17 10:01:34)
 
 
ilość odwiedzin: 188925

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X